lean materiały szkoleniowe

Gwałtowny postęp w przemyśle spowodował, iż nie do uniknięcia stały się modyfikacje w formach kierowania przedsiębiorstwami oraz zatrudnionymi w nich osobami. Lean production to jedna z takich koncepcji. Jej celem jest zmaksymalizowanie efektywności procesu produkcyjnego w danym zakładzie. Jak nietrudno można wydedukować, zamysł ten ma swój początek w Japonii, znanej z szeroko rozumianego minimalizmu. Prekursorem tej metody była firma Toyota. W ramach Lean management mamy do czynienia z ograniczeniem do minimum wszelkich czynności podejmowanych w toku procesu produkcyjnego, a równocześnie całkowicie niepotrzebnych. lean materiały szkolenia Najistotniejszym zadaniem „szczupłego zarządzania” jest zatem zlikwidowanie marnotrawstwa zarówno w wymiarze pracy pracowników jak i eksploatowanych surowców. Wdrożenie form działania lean management stwarza możliwość zdobycia takich rezultatów, jak zwiększenie produktywności oraz jakości produktów. Także stosunki wzajemne w zakładzie zwykle poprawiają się. Jest to związane z efektywniejszą komunikacją. Co interesujące rozwiązania z zakresu lean management mogą być stosowane w każdym przedsiębiorstwie, wszystko jedno z jakiej gałęzi przemysłu bądź usług oraz jakiej wielkości. To, co ma znaczenie to zdolność dokonania oceny, które procesy nie przynoszą korzyści dla firmy.